Contact


NESTLÉ ROMÂNIA S.R.L.
Sediu social: Str. George Constantinescu nr. 3, Scara A, Etaj 7, Camera 1, Sector 2, București, România
Cod postal: 020339
Cod unic de inregistrare (CUI): 8184502
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/10813/2010
Cod de inregistrare fiscal (CIF): RO8184502
Capital social subscris și vărsat: 132.906.800 RON